Tłumaczenia dla hasła „ liegen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

niemiecko » polski

li̱e̱gen <liegt, lag, gelegen> [ˈliːgən] CZASOW. nieprzech. +haben o südd, A, CH: sein

1. liegen:

2. liegen (herumliegen):

3. liegen (sich befinden):

8. liegen (abhängen von):

das liegt daran, ob ...

Zobacz też gelegen

gelegen pp von liegen

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文