company: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła company: w angielski»francuski słowniku

company [Brit ˈkʌmp(ə)ni, Am ˈkəmp(ə)ni] RZECZOW.

4. company (companionship):

company: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła company: w angielski»francuski słowniku

company: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文