défaut: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła défaut: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. défaut (physique, matériel, esthétique):

(il) y a comme un défaut! inf, hum

3. défaut:

défaut-congé <pl défauts-congés> [defokɔ̃ʒe] RZECZOW. m LAW

Tłumaczenia dla hasła défaut: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

défaut: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła défaut: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła défaut: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

défaut: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

y a comme un défaut inf

défaut: z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文