vrais w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vrais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vrai (vraie) [vʀɛ] PRZYMIOT.

1. vrai (conforme à la vérité):

vrai de vrai inf
I can have a joke if I like, can't I?

III.vrai (vraie) [vʀɛ] PRZYSŁ.

Zobacz też prêcher

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vrais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vrais w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vrais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła vrais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vrais Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à dire vrai [ou à vrai dire]
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文