Tłumaczenia dla hasła „esta“ w hiszpańsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » hiszpański)

ésta → éste:

éste, ésta, esto [ˈeste, ˈesta, ˈesto] <éstos, -as> ZAIM WSKAZ

II . este (-a) [ˈeste, -a] ZAIM WSKAZ

este → éste, ésta, esto:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文