ok w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ok w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay RZECZOW.

II.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRZYMIOT.

1. OK plumber, babysitter:

bien inv
is it OK if …?

III.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRZYSŁ.

IV.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay WYKRZYK.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ok w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ok w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ok w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRZYMIOT.

II.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf WYKRZYK.

III.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf <OKed, okayed> CZASOW. przech.

IV.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf RZECZOW.

V.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
c'est correct Québec

Tłumaczenia dla hasła ok w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ça gaze? inf
c'est correct Québec (ça va bien)
(c'est) vu? inf
(is it) OK?
vu(e)

ok Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文