proches w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła proches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. proche (dans l'espace):

nearby attr

4. proche (voisin):

Tłumaczenia dla hasła proches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

proches w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła proches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Proche-Orient [pʀɔʃɔʀjɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła proches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

proches Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文