niemiecko » polski

fạllen <fällt, fiel, gefallen> [ˈfalən] CZASOW. nieprzech. +sein

2. fallen (stolpern):

3. fallen fam (nicht bestehen):

6. fallen MILIT:

ginąć [perf z‑]
padać [perf paść]

8. fallen (sich plötzlich bewegen):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文