AVEC w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła AVEC w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

renouer przech. obj.indir.:

Tłumaczenia dla hasła AVEC w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

AVEC w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła AVEC w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.étrangler [etʀɑ̃gle] CZASOW. zwrotny s'étrangler avec qc

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła AVEC w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

AVEC Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

AVEC z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła AVEC w francuski»angielski słowniku

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文