trips w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trips w angielski»francuski słowniku

1. trip (journey):

II.trip <part prés tripping; prét, part passé tripped> [Brit trɪp, Am trɪp] CZASOW. przech.

III.trip <part prés tripping; prét, part passé tripped> [Brit trɪp, Am trɪp] CZASOW. nieprzech.

trips w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trips w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też trip up

Tłumaczenia dla hasła trips w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trips Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文