viande’—‘merci w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła viande’—‘merci w francuski»angielski słowniku

hache-viande <pl hache-viande, hache-viandes> [ˈaʃvjɑ̃d] RZECZOW. m

fouille-merde <pl fouille-merde> [fujmɛʀd] RZECZOW. mf slang

écrase-merde <pl écrase-merde> [ekʀɑzmɛʀd] RZECZOW. m slang

I.merde [mɛʀd] RZECZOW. ż vulg sl

II.merde [mɛʀd] WYKRZYK. slang

viande’—‘merci w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła viande’—‘merci w francuski»angielski słowniku

III.merci [mɛʀsi] RZECZOW. ż

friand(e) [fʀijɑ̃, jɑ̃d] PRZYMIOT.

farci(e) [faʀsi] PRZYMIOT. GASTR

fouille-merde <fouille-merdes> [fujmɛʀd] RZECZOW. mf inf

perce-neige <perce-neige(s)> [pɛʀsənɛʒ] RZECZOW. m o f

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文