true… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła true… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. true:

too true inf!

Tłumaczenia dla hasła true… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

true… w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła true… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła true… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vrai(e)
vrai(e)

true… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文