single-entry bookkeeping w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła single-entry bookkeeping w angielski»francuski słowniku

I.single [Brit ˈsɪŋɡ(ə)l, Am ˈsɪŋɡəl] RZECZOW.

II.single [Brit ˈsɪŋɡ(ə)l, Am ˈsɪŋɡəl] PRZYMIOT.

single-entry bookkeeping w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła single-entry bookkeeping w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文