tests w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tests w angielski»francuski słowniku

1. test (of person, ability, resources) (gen):

test PSYCH

6. test Brit SPORT → Test match

Zobacz też Test match

tests w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tests w angielski»francuski słowniku

tests Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文