enfant: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła enfant: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. enfant:

enfant (très jeune) ADMIN, TRANSP

Zobacz też vérité

1. vérité (gén):

Tłumaczenia dla hasła enfant: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enfant: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła enfant: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

femme-enfant <femmes-enfants> [famɑ̃fɑ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enfant: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enfant: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文