romain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła romain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.romain (romaine) [ʀɔmɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

III.romain (romaine) [ʀɔmɛ̃, ɛn]

Zobacz też travail2, travail1

travail2 <pl travails> [tʀavaj] RZECZOW. m (appareil)

I.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o] RZECZOW. m

2. travail:

3. travail:

1. travail:

work sg

III.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o]

hard labour Brit sg
travaux pratiques, TP ECOLE, UNIV

gréco-romain (gréco-romaine) <mpl gréco-romains> [ɡʀekoʀɔmɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

gallo-romain (gallo-romaine) [ɡaloʀɔmɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła romain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

romain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła romain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła romain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

romain Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文