loaded w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loaded w angielski»francuski słowniku

loaded [Brit ˈləʊdɪd, Am ˈloʊdəd] PRZYMIOT.

1. load:

load fig

load npl inf:

loaded w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loaded w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła loaded w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

loaded Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

loaded z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文