‘nous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘nous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. nous (après une préposition):

nous2 <pl nous> [nu] RZECZOW. m

chez-nous <pl chez-nous> [ʃenu] RZECZOW. m inf

nous-même <pl nous-mêmes> [numɛm] ZAIMEK OSOBOWY

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘nous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘nous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘nous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘nous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘nous Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文