qui… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła qui… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. qui (fonction sujet):

2. qui (fonction autre que sujet):

I.qui-vive <pl qui-vive> [kiviv] RZECZOW. m

II.qui-vive [kiviv] WYKRZYK. MILIT

sauve-qui-peut <pl sauve-qui-peut> [sovkipø] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła qui… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

qui… w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła qui… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. qui:

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

sauve-qui-peut [sovkipø] RZECZOW. m inv

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

Tłumaczenia dla hasła qui… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

qui… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

who ...?
who ...?
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文