half-time w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła half-time w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

half-time [Brit ˌhɑːfˈtʌɪm, Am ˈhæftaɪm] RZECZOW.

changeover [Brit ˈtʃeɪn(d)ʒəʊvə, Am ˈtʃeɪndʒˌoʊvər] RZECZOW.

II.blow <prét blew, part passé blown> [Brit bləʊ, Am bloʊ] CZASOW. przech.

12. blow Am (exaggerate) → blow up

III.blow <prét blew, part passé blown> [Brit bləʊ, Am bloʊ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też blow up

II.blow up CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth/sb] up, blow up [sb/sth]) (in explosion)

III.blow up CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] up, blow up [sth])

1. switch (change):

1. switch (change):

switch lit, fig
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła half-time w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mi-temps <pl mi-temps> [mitɑ̃] RZECZOW. m

II.mi-temps <pl mi-temps> [mitɑ̃] RZECZOW. ż

half-time w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła half-time w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła half-time w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文