open-air w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła open-air w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła open-air w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. théâtre (genre):

théâtre liter
theatre Brit
theatre attr
stage attr

I.concert [kɔ̃sɛʀ] RZECZOW. m

2. ciel < pl cieux> (firmament):

ciel liter

Zobacz też aider

1. aider (prêter son concours à):

1. marché (lieu de vente):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

open-air w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła open-air w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła open-air w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ciel <cieux [ou s]> [sjɛl, sjø] RZECZOW. m

open-air Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文