Order w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Order w angielski»francuski słowniku

5. order (command):

6. order COM:

8. order (correct procedure):

the order of the day MILIT, POL

1. order (command):

Zobacz też public order, standing order, postal order, money order, law and order, banker's order

I.order about CZASOW. [Brit ˈɔːdə -, Am ˈɔrdər -], order around CZASOW. (order [sb] around)

Order w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Order w angielski»francuski słowniku

Order Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文