‘elle’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘elle’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. elle (sujet):

3. elle (après une préposition):

chez-elle <pl chez-elle> [ʃezɛl] RZECZOW. m inf

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] ZAIMEK OSOBOWY ż

Tłumaczenia dla hasła ‘elle’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
métrosexuel/-elle m/ż
solennel/-elle
formel/-elle
solennel/-elle
intellectuel/-elle m/ż
intellectuel/-elle m/ż snob
mortel/-elle m/ż
mortel/-elle
mortel/-elle
éternel/-elle
temporel/-elle
temporel/-elle

‘elle’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘elle’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też lui, il

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘elle’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘elle’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文