no-one's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła no-one's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też nobody

I.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi] ZAIMEK a. no-one When nobody is used as a pronoun it is almost always translated by personne.
When the pronoun nobody is the subject or object of a verb, the French requires ne before the verb (or auxiliary): nobody likes him = personne ne l'aime; I heard nobody = je n'ai entendu personne.
For examples and particular usages, see the entry below.

II.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi] RZECZOW.

III.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi]

answerable [Brit ˈɑːns(ə)rəb(ə)l, Am ˈæns(ə)rəb(ə)l] PRZYMIOT.

I.walk round CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round)

II.walk round CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round [sth])

exactly [Brit ɪɡˈzak(t)li, ɛɡˈzak(t)li, Am ɪɡˈzæk(t)li] PRZYSŁ.

I.find out CZASOW. [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out) (get information)

II.find out CZASOW. [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out [sth], find [sth] out)

III.find out CZASOW. [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out who/why/where etc)

Tłumaczenia dla hasła no-one's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też faux2, faux1

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

cantonade <à la cantonade> [alakɑ̃tɔnad] PRZYSŁ.

personne1 [pɛʀsɔn] ZAIMEK indéf

1. personne (nul):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

no-one's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła no-one's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła no-one's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

no-one's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文