‘be w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘be w angielski»francuski słowniku

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] CZASOW. nieprzech.

I.forfeit [Brit ˈfɔːfɪt, Am ˈfɔrfət] RZECZOW.

I.sandwich [Brit ˈsan(d)wɪdʒ, ˈsan(d)wɪtʃ, Am ˈsænˌ(d)wɪtʃ] RZECZOW.

‘be w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘be w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też off

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
goûter Belg, Québec

Tłumaczenia dla hasła ‘be w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘be Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

‘be Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文