rendes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rendes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

Zobacz też monnaie, César, césar, bagage

6. monnaie ECON (argent):

1. César → césar

Tłumaczenia dla hasła rendes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rendes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rendes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rendes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rendes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文