manges w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła manges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.manger [mɑ̃ʒe] RZECZOW. m inf (nourriture)

III.manger [mɑ̃ʒe] CZASOW. nieprzech. (se nourrir)

Zobacz też vengeance, soupe, pain, loup, grive, enrager, enragé, blé

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] RZECZOW. ż

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf attr

Zwroty:

elle a vu le loup hum

I.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] CZASOW. pp

enragé → enrager

II.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] PRZYMIOT.

III.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] RZECZOW. m (ż) (passionné, révolté)

IV.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe]

blanc-manger [blɑ̃mɑ̃ʒe] RZECZOW. m

garde-manger <pl garde-manger, garde-mangers> [ɡaʀdmɑ̃ʒe] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła manges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manges w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła manges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-manger [gaʀd(ə)mɑ̃ʒe] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła manges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manges Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文