Tłumaczenia dla hasła four-seater w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła four-seater w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. place (espace):

2. place (emplacement, espace défini):

payer sa place TRANSP

4. place:

place aux jeunes ou à la jeunesse! lit, fig

5. place (substitution):

6. place (situation définie):

ruling attr

Zobacz też chasse

1. chasse (activité):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文