Celui w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Celui w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

celui [səlɥi], celle [sɛl] <mpl ceux [sø] fpl celles [sɛl] > ZAIMEK dém Voir aussi celui-ci, et celui-là.

1. celui (devant un complément introduit par de):

2. celui (devant une proposition relative):

Zobacz też celui-ci, celui-là

celui-ci [səlɥisi], celle-ci [sɛlsi] <mpl ceux-ci [søsi] pl celles-ci [sɛlsi] > ZAIMEK dém

celui-là [səlɥila], celle-là [sɛlla] <mpl ceux-là[søla] fpl celles-là[sɛlla] > ZAIMEK dém Pour les sens 1, 3 et 4 voir aussi celui-ci.

celui-ci [səlɥisi], celle-ci [sɛlsi] <mpl ceux-ci [søsi] pl celles-ci [sɛlsi] > ZAIMEK dém

celui-là [səlɥila], celle-là [sɛlla] <mpl ceux-là[søla] fpl celles-là[sɛlla] > ZAIMEK dém Pour les sens 1, 3 et 4 voir aussi celui-ci.

Zobacz też celui-ci, même

celui-ci [səlɥisi], celle-ci [sɛlsi] <mpl ceux-ci [søsi] pl celles-ci [sɛlsi] > ZAIMEK dém

1. même (identique):

3. même (exact):

VIII.même [mɛm] ZAIMEK indéf

Tłumaczenia dla hasła Celui w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Celui w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Celui w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też celle-là, celle-ci

celle-là <celles-là> [sɛlla] celui-là ZAIMEK dém

3. celle-là (en opposition) → celle-ci

celle-ci <celles-ci> [sɛlsi] celui-ci ZAIMEK dém

celui-ci (celle-ci) <ceux-ci> [səlɥisi] ZAIMEK dém

Tłumaczenia dla hasła Celui w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
valedictorian UNIV Am form
he who ... form
the one who ...

Celui Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

valedictorian UNIV Am form
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文