cheval: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheval: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o] RZECZOW. m

1. cheval ZOOL:

III.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

IV.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

Zobacz też sabot, petit

I.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYMIOT.

1. petit personne, pied, objet, arbre, entreprise:

3. petit (en âge):

4. petit (en quantité, prix, force):

6. petit (dans une hiérarchie):

7. petit (pour minimiser):

8. petit (en sentiment):

II.petit (petite) [p(ə)ti, it] RZECZOW. m (ż)

1. petit:

III.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYSŁ.

1. petit (jeune animal):

cheval-vapeur <pl chevaux-vapeur> [ʃ(ə)valvapœʀ, ʃ(ə)vovapœʀ] RZECZOW. m

queue-de-cheval <pl queues-de-cheval> [kødʃəval] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła cheval: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

cheval: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheval: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cheval <-aux> [ʃ(ə)val, o] RZECZOW. m

II.cheval <-aux> [ʃ(ə)val, o] PRZYSŁ.

cheval-vapeur <chevaux-vapeur> [ʃ(ə)valvapœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheval: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

cheval: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文