right’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła right’ w angielski»francuski słowniku

4. right (just claim):

2. right:

3. right:

4. right (most suitable):

6. right (in order):

3. right (exactly):

5. right (completely):

right you are inf!, right-oh Brit inf!
right you are inf!, right-oh Brit inf!
d'ac! inf

I.ultra-right [Brit ˌʌltrəˈrʌɪt, Am ˌəltrəˈraɪt] RZECZOW.

II.ultra-right [Brit ˌʌltrəˈrʌɪt, Am ˌəltrəˈraɪt] PRZYMIOT.

right’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła right’ w angielski»francuski słowniku

right’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

right’ Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła right’ w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文