dit’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dit’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła dit’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
le dit M. X
on-dit m inv

dit’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dit’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dit indic prés de dire

Zobacz też dire

1. dire (exprimer, prétendre, traduire):

hey, ...
dis donc, ...
listen, ...
..., comment dire, ...
..., how can I put it, ...

III.dire [diʀ] irr RZECZOW. m gén pl

Zobacz też dire

1. dire (exprimer, prétendre, traduire):

hey, ...
dis donc, ...
listen, ...
..., comment dire, ...
..., how can I put it, ...

III.dire [diʀ] irr RZECZOW. m gén pl

non-dit <non-dits> [nɔ̃di] RZECZOW. m

lieu-dit <lieux-dits> RZECZOW. m, lieudit [ljødi] <s> RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dit’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dit’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文