of… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła of… w angielski»francuski słowniku

Zobacz też old, late

I.old [Brit əʊld, Am oʊld] RZECZOW. The irregular form vieil of the adjective vieux/vieille is used before masculine nouns beginning with a vowel or a mute ‘h’.

1. old (elderly, not young):

2. old (of a particular age):

1. late (after expected time):

tardif/-ive

2. late (towards end of day, season, life etc):

tardif/-ive
tardif/-ive

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

à tout à l'heure!

I.dispose of CZASOW. [Brit dɪˈspəʊz -, Am dəˈspoʊz -] (dispose of [sth/sb])

I.hear of CZASOW. [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear of [sb/sth])

I.allow of CZASOW. [Brit əˈlaʊ -, Am əˈlaʊ -] form (allow of [sth])

of… w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła of… w angielski»francuski słowniku

undreamed of [ʌnˈdri:mdɒv, Am -ɑ:v], undreamt of PRZYMIOT.

Zobacz też inside

of… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

of… Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła of… w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

of… z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła of… w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文