Presse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Presse w francuski»angielski słowniku

I.presse [pʀɛs] Presse RZECZOW. ż

1. presse:

Zobacz też Presse, grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

I.pressé (pressée) [pʀese] CZASOW. pp

pressé → presser

II.pressé (pressée) [pʀese] PRZYMIOT.

Zobacz też presser

II.presser [pʀese] CZASOW. nieprzech. (être urgent)

presse-papiers, presse-papier <pl presse-papiers> [pʀɛspapje] RZECZOW. m

presse-agrumes, presse-agrume <pl presse-agrumes> [pʀɛsaɡʀym] RZECZOW. m

II.presser [pʀese] CZASOW. nieprzech. (être urgent)

presse-raquette <pl presse-raquette, presse-raquettes> [pʀɛsʀakɛt] RZECZOW. m

presse-purée <pl presse-purée, presse-purées> [pʀɛspyʀe] RZECZOW. m

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] PRZYMIOT.

presse-étoupe <pl presse-étoupe, presse-étoupes> [pʀɛsetup] RZECZOW. m TECH

Presse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Presse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pressé1(e) [pʀese] PRZYMIOT. (qui se hâte)

presse-papiers [pʀɛspapje] RZECZOW. m inv

presse-citron <presse-citrons> [pʀɛssitʀɔ̃] RZECZOW. m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła Presse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Presse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文