‘…and w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘…and w angielski»francuski słowniku

and [Brit ənd, (ə)n, and, Am ænd, (ə)n] SPÓJNIK When used as a straightforward conjunction, and is translated by et: to shout and sing = crier et chanter; Tom and Linda = Tom et Linda; my friend and colleague = mon ami et collègue.
and is sometimes used between two verbs in English to mean ‘in order to’ ( wait and see, go and ask, try and rest etc.). To translate these expressions, look under the appropriate verb entry ( wait, go, try etc).
For examples and other uses, see the entry below.

Zobacz też wait, try, go

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

I.try <pl tries> [Brit trʌɪ, Am traɪ] RZECZOW.

II.try <pl tries> [Brit trʌɪ, Am traɪ] CZASOW. przech. <prét, part passé tried>

2. try (test out):

III.try <pl tries> [Brit trʌɪ, Am traɪ] CZASOW. nieprzech. <prét, part passé tried>

1. try (make attempt):

1. go (move, travel):

aller (from de, to à, en)
who goes there? MILIT

2. go (on specific errand, activity):

18. go (extend in depth or scope):

III.go <pl goes> [Brit ɡəʊ, Am ɡoʊ] RZECZOW.

1. go Brit:

à qui le tour?
he's all go inf!
it's all the go inf!
that was a near go inf!
to go off on one Brit inf
to go off like a frog in a sock Aus inf event:
there you go inf!
don't go there slang

‘…and w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘…and w angielski»francuski słowniku

‘…and Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to hum and haw Brit, Aus, to hem and haw Am

‘…and Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła ‘…and w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘…and z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła ‘…and w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文