goes… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła goes… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też go

1. go (move, travel):

aller (from de, to à, en)
who goes there? MILIT

2. go (on specific errand, activity):

18. go (extend in depth or scope):

III.go <pl goes> [Brit ɡəʊ, Am ɡoʊ] RZECZOW.

1. go Brit:

à qui le tour?
he's all go inf!
it's all the go inf!
that was a near go inf!
to go off on one Brit inf
to go off like a frog in a sock Aus inf event:
there you go inf!
don't go there slang
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła goes… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

goes… w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła goes… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też go

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła goes… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

goes… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文