no-go w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła no-go w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła no-go w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

zone bleue MOTOR
zone de chalandise ADMIN, COM
zone érogène PHYSIOL
zone franc FIN
zone libre HIST
ZIP Am
zone de saisie INFOR
zone de saisie INFOR
zone tampon MILIT, POL
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
no go again inf

no-go w słowniku PONS

no-go Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文