’—‘as w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘as w angielski»francuski słowniku

1. as (in the manner that):

as I see it
as you were! MILIT

2. as (showing function, status):

with Lauren Bacall as Vivien CINE, THEAT

1. as (expressing degree, extent):

Zobacz też GCSE, GCSE, A levels

2. good (benefit):

III.good <comp better, superl best> [Brit ɡʊd, Am ɡʊd] PRZYMIOT.

1. good (enjoyable):

15. good (competent):

I.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] PRZYMIOT. When little is used as an adjective ( little hope, little damage) it is translated by peu de: peu d'espoir, peu de dégâts.
For examples and particular usages see I. below.
When a little is used as a pronoun ( give me a little) it is translated by un peu: donne m'en-un peu.
When little is used alone as a pronoun ( there's little I can do) it is very often translated by pas grand-chose: je ne peux pas faire grand-chose.
For examples of these and other uses of little as a pronoun ( to do as little as possible etc.) see II. below.
For uses of little and a little as adverbs see the entry below.
Note that less, and least are treated as separate entries in the dictionary.

II.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] ZAIMEK

III.little1 <comp less, superl least> [ˈlɪtl] PRZYSŁ.

’—‘as w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘as w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

insofar as [ˌɪnsəʊˈfɑ:r əz, Am -soʊˈfɑ:r əz] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘as w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

’—‘as Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

’—‘as Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła ’—‘as w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文